ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
    Σύνδεση / Εγγραφείτε                       
EL  / EN
Αρχική Σελίδα > ... ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

... ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης κατά την υποβολή μιας αίτησης μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως ηλεκτρονικά αρχεία.

Το κάθε δικαιολογητικό/ ηλεκτρονικό αρχείο δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε μέγεθος τα 2ΜΒ και θα πρέπει να είναι μορφοποιημένο σύμφωνα με έναν από τους παρακάτω τυπους: PDF, DOC, DOCX, ODT, JPEG, HTML και TIFF, δυστυχώς άλλοι τύποι αρχείων δεν γινονται δεκτοί.

Ένα ηλεκτρονικό δικαιολογητικό μπορεί επίσης να αντληθεί από την θυρίδα Ηλεκτρονικών Εγγράφων και Δεδομένων του χρήστη στην Εθνική πύλη "ΕΡΜΗΣ" που αποτελεί ένα προσωπικό χώρος αποθήκευσης και διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων. Η/Ο κάτοχος της ηλεκτρονικής θυρίδας μπορεί να εξουσιοδοτήσει για την χρήση αποθηκευμένων εγγράφων στην ηλεκτρονική της/του θυρίδα, δημόσιους φορείς και δημόσιες υπηρεσίες που έχουν διασυνδεθεί με την υπηρεσία της ηλεκτρονικής θυρίδας.