ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
    Σύνδεση / Εγγραφείτε                       
EL  / EN
Αρχική Σελίδα > ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Υ Ω
Εμφάνιση όλων των διαδικασιών
Διαδικασιες που ξεκινάνε με : Δ
 • Δήλωση διασυνοριακής παροχής επαγγέλματος κομμωτή - κουρέα
 • Δήλωση διασυνοριακής παροχής επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών
 • Δήλωση προσωρινής - περιστασιακής παροχής υπηρεσιών για το επάγγελμα του ξεναγού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών αισθητικού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών βοηθού νοσοκόμου
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών βοηθού οδοντιατρείου
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών βοηθού φαρμακείου
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Γεωλόγου (φυσικό πρόσωπο)
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Γεωπόνου (φυσικό πρόσωπο)
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Δασολόγου (φυσικό πρόσωπο)
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών διαιτολόγου - διατροφολόγου
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών διασώστη - πληρώματος ασθενοφόρου
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Ορυκτών Πόρων
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού*
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Μεταλλειολόγου - Μεταλλουργού Μηχανικού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών ειδικού τεχνικού προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών επισκέπτη υγείας
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών επόπτη δημόσιας υγιεινής
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών εργοθεραπευτή
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών ιατρού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Ιχθυολόγου (φυσικό πρόσωπο)
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Κτηνιάτρου (φυσικό πρόσωπο)
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών λογοθεραπευτή
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών μαίας/μαιευτή
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών νοσοκόμου
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών οδοντιάτρου
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών οδοντοτεχνίτη
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών οπτικού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών οπτικού - οπτομέτρη
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών τεχνολόγου ραδιολόγου - ακτινολόγου
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών φαρμακοποιού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπευτή
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών φυσικού νοσοκομείων - ακτινοφυσικού ιατρικής
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών φυσικού νοσοκομείων - μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών ψυχολόγου
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ (ΣΤΑΣΙΜΟΥ ‘Η ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ) ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ Ή ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠ΄ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΥΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ Ή ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙ ΘΑΛΑΣΣΟΠΛΟΟΥΝΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
 • Διασυνοριακά - Αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή
 • Διασυνοριακά - Χορήγηση άδειας διδασκαλίας σε φροντιστηρία Β/βαθμιας εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών, κατ' οίκων διδασκαλίας
 • Διασυνοριακά - Χορήγηση άδειας κατ' οίκον διδασκαλίας
 • Διασυνοριακά - Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
 • Διασυνοριακή παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 34674/2008 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 669) (δημοπρασίες νεότερων κινητών μνημείων στην ελληνική επικράτεια), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α’ 63)
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών από τουριστικές επιχειρήσεις
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών για τους ασκούντες το επάγγελμα των αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολουμένων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών.
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών για τους ασκούντες το επάγγελμα των κατασκευαστών κλειδιών και επισκευαστών κλειδαριών και συναφή θέματα.
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών εργαστηρίων αισθητικής στην ελληνική επικράτεια
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών εργαστηρίων φυσικοθεραπείας στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 ( ΦΕΚ Α΄63)
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών καταστημάτων οπτικών ειδών και τμημάτων φακών επαφής στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 ( ΦΕΚ Α΄63).
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων στην ελληνική επικράτεια.
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών μονάδων αδυνατίσματος-διαιτολογικών μονάδων στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 ( ΦΕΚ Α΄63).
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών οδοντοτεχνικών εργαστηρίων στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 ( ΦΕΚ Α΄63).
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών που προβλέπονται στην υπ. αριθμ. 34668/2008 Υ.Α (ΦΕΚ Β΄669) σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 17 του ν. 3844/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄63) - Δήλωση προσωρινής παροχής υπηρεσιών για τη δραστηριότητα της εμπορίας νεοτέρων κινητών μνημείων (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών που προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 34674/2008 Υ.Α (Φ.Ε.Κ. Β΄ 669) σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 17 του ν. 3844/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄63) - Δήλωση διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών διεξαγωγής δημοπρασιών αρχαίων κινητών μνημείων (άρθρο 8, παρ. 4, Ν. 1599/1986)
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) στην ελληνική επικράτεια.
 • Διασυνοριακή- προσωρινή παροχή υπηρεσιών για το επάγγελμα του α) συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, β) τεχνικού συντήρησης έργων τέχνης, γ) τεχνίτη συντήρησης έργων τέχνης- αποκατάστασης/ / τροποποίηση της αριθμ. 4022/ΙΑ/14−1−2011 (ΦΕΚ31/Β/21−1−2011) κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Τουρισμού, «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010