ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
    Σύνδεση / Εγγραφείτε                       
EL  / EN
Αρχική Σελίδα > ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει υλοποιήσει για την είσπραξη παραβόλων και άλλων πληρωμών την εφαρμογή ηλεκτρονικό Παράβολο (eParavolo http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html).


Εφόσον η διαδικασία που σας ενδιαφέρει (αίτηση/ γνωστοποίηση/ αναγγελία) απαιτεί πληρωμή που έχει ενταχθεί στο eParavolo θα πρέπει να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες που βρίσκονται αναρτημένες στην πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. για την έκδοση του (http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/Services/documents_polites/odigies_dimiourgias_ekdosis_e-paravolou.pdf)


ανάλογα αν είστε πιστοποιημένος χρήστης taxisnet (https://login.gsis.gr/sso/pages/login.jsp)


ή όχι (https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm).


Μετά την έκδοση από την εφαρμογή eParavolo και την πληρωμή όπως περιγράφεται στις σχετικές οδηγίες, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στο πεδίο «Περιγραφή Επισυναπτόμενου Αρχείου» θα πρέπει να συμπληρώσετε τον 20ψήφιος κωδικός πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου (όχι τον 6ψηφιο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής του EUGO).


Στη συνέχεια ο υπάλληλος της υπηρεσίας που παραλαμβάνει το ηλεκτρονικό παράβολο, θα συνδεθεί με την εφαρμογή eParavolo, για να ελέγξει τηην ορθότητα του 20ψηφιου κωδικού πληρωμής και να χρησιμοποιήσει (δεμεύσει) το ηλεκτρονικό παράβολο.


Για τις διαδικασίες με πληρωμές που έχουν ενταχθεί στο eParavolo ισχύουν τα παραπάνω.


Για τις διαδικασίες με πληρωμές που δεν έχουν ενταχθεί στο eParavolo θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο φορέα. Αναφέρεται στα στοιχεία επικοινωνίας της διαδικασία ή στο σχετικό ΦΕΚ.