ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
    Σύνδεση / Εγγραφείτε                       
EL  / EN
Αρχική Σελίδα > ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Υ Ω
Εμφάνιση όλων των διαδικασιών
 • business
 • business
 • business
 • Businesses
 • Certified Driving Instructors: Business start-up announcement
 • Cross border provision of services for tourism businesses
 • Cross-border: auctions of ancient monuments- provision of services as stipulated in the 34674/2008 ministerial decision (GG 669) according to the provisions of article 17 of the law 3844/2010(GG A'63)
 • Cross-border provision of cosmetic laboratory services in the Greek territory
 • Cross-border provision of dental technician laboratory services in the Greek territory
 • Cross-border provision of optical goods stores and contact lenses department services in the Greek territory
 • Cross-border provision of physiotherapy practice services in the Greek territory
 • Cross-border provision of services as stipulated in the 34674/2008 ministerial decision (GG B/669) (auctions of modern mobile monuments in the Greek territory),according to the provisions of article 17 of the law 3844/2010 (GG A'63)
 • Cross-border provision of services (for traders of modern mobile monuments) stipulated in the ministerial decision 34668/2008 (GG B/669) in the Greek territory, according to the provisions of the article 17 of the law 3844/2010(GG A'63)
 • Cross-border provision of slimming-dietary centre services in the Greek territory
 • Cross-border-casual provision of services for the professions of the a) conserver of antiquities and works of art, b) technician of maintainance of works of art, c) craftsman of maintainance and of re-establishment of works of art//modification of the 4022/IA/14-1-2011 (GG 31/B/21-1-2011) Joint Ministerial Decision signed by the Ministers of Lifelong Learning and Religious Affairs and Culture and Tourism for the "release of provision of services in Greece by professional nationals of EU member states, according to the provisions of articles 5 to 9 of the P.D. 38/2010"
 • Declaration concerning the provision of temporary or occasional services of dietitian - nutritionist
 • Declaration concerning the provision of temporary or occasional services of occupational therapist
 • Declaration concerning the provision of temporary or occasional services of speach and language therapist.
 • Declaration of temporary and occasional provision of Services of Agronomist and Topographer Engineer
 • Declaration of temporary and occasional provision of Services of Architect Engineer
 • Declaration of temporary and occasional provision of Services of Chemical Engineer
 • Declaration of temporary and occasional provision of Services of Civil Engineer
 • Declaration of temporary and occasional provision of Services of Computer and Information Science Engineer
 • Declaration of temporary and occasional provision of Services of Computer, Telecommunications and Networks Engineer
 • Declaration of temporary and occasional provision of Services of Electrical Engineer and Computer Engineer
 • Declaration of temporary and occasional provision of Services of Electrical Engineer and Computer Technology Engineer
 • Declaration of temporary and occasional provision of Services of Electronic Engineer and Computer Engineer
 • Declaration of temporary and occasional provision of Services of Environment Engineer
 • Declaration of temporary and occasional provision of Services of Information and Communication Systems Engineer
 • Declaration of temporary and occasional provision of Services of Mechanical Engineer
 • Declaration of temporary and occasional provision of Services of Mechanical Engineer and Aircraft Builder Engineer
 • Declaration of temporary and occasional provision of Services of Mineral Resources Engineer
 • Declaration of temporary and occasional provision of Services of Mineralogist - Metallurgist Engineer
 • Declaration of temporary and occasional provision of Services of Production and Management Engineer
 • Declaration of temporary and occasional provision of Services of Shipbuilder Mechanical Engineer
 • Declaration of temporary and occasional provision of services of the profession of hand - foot care technician
 • Declaration of temporary and occasional provision of Services of Zone & Urban Planning and District Development Engineer
 • Declaration of temporary and occasional provision of Services of Zone Planning and Development Engineer
 • Exercise of the profession of money-changers, second-hand dealers, pawnbrokers and of those involved in the purchase and sale or the casting of used gold jewellery and gold artistic objects and other valuables.
 • Free (Cross-border) delivery of servicew in Greece by professionals - citizenw of European Union Member States, according to the provisions of the articles 5 up to 9 of the presidential decree 38/2010
 • Issue of a decision of appointment of a lawyer
 • Revision of the License concerning the operation of an Elderly Care Unit
 • Άδεια Γομωτή – Πυροδότη 1ης κατηγορίας
 • 'Αδεια καταλληλότητας εκθεσιακού χώρου.
 • Άδεια συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων
 • Αίτηση Επιστροφής Φόρου
 • Αίτηση Εφαρμογής Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου
 • Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή Αθλητών για αποφοίτους Πανεπιστημίων Εξωτερικού (άρθρα 31 και 136, παρ. 5 του Ν. 2725/1999)
 • Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή Αθλητών για αποφοίτους Σχολών Προπονητών Εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής (άρθρα 31 και 136, παρ. 5 του Ν. 2725/1999)
 • Αναγγελία Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών προερχόμενου από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί έναρξης της ίδιας δραστηριότητας στην Ελλάδα
 • ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ KAT'OIKON ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
 • ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
 • Αναγνώριση δικαιώματος ασκήσεως επαγγέλματος οπτικού (Οδηγία 89/48 και Π.Δ. 165/2000)
 • Αναγνώριση δικαιώματος ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου (Οδηγία 89/48 και Π.Δ. 165/2000)
 • Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας σύμφωνα με ΠΔ 38/2010
 • ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΡΘΡΟ 17 Ν. 3844/2010)
 • ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 17 Ν. 3844/2010)
 • Αρχική δήλωση διασυνοριακής προσωρινής άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών (άρθρο 17 ν.3844/2010)
 • Αρχική Δήλωση Διασυνοριακής Προσωρινής Παροχής Υπηρεσίας Οδικής Βοήθειας (ΑΡΘΡΟ 17 Ν. 3844/2010)
 • Βοηθός ραδιοτεχνίτη (Διασυνοριακά)
 • Δήλωση διασυνοριακής παροχής επαγγέλματος κομμωτή - κουρέα
 • Δήλωση διασυνοριακής παροχής επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών
 • Δήλωση προσωρινής - περιστασιακής παροχής υπηρεσιών για το επάγγελμα του ξεναγού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών αισθητικού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών βοηθού νοσοκόμου
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών βοηθού οδοντιατρείου
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών βοηθού φαρμακείου
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Γεωλόγου (φυσικό πρόσωπο)
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Γεωπόνου (φυσικό πρόσωπο)
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Δασολόγου (φυσικό πρόσωπο)
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών διαιτολόγου - διατροφολόγου
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών διασώστη - πληρώματος ασθενοφόρου
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Ορυκτών Πόρων
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού*
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Μεταλλειολόγου - Μεταλλουργού Μηχανικού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών ειδικού τεχνικού προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών επισκέπτη υγείας
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών επόπτη δημόσιας υγιεινής
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών εργοθεραπευτή
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών ιατρού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Ιχθυολόγου (φυσικό πρόσωπο)
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών Κτηνιάτρου (φυσικό πρόσωπο)
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών λογοθεραπευτή
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών μαίας/μαιευτή
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών νοσοκόμου
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών οδοντιάτρου
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών οδοντοτεχνίτη
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών οπτικού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών οπτικού - οπτομέτρη
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών τεχνολόγου ραδιολόγου - ακτινολόγου
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών φαρμακοποιού
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπευτή
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών φυσικού νοσοκομείων - ακτινοφυσικού ιατρικής
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών φυσικού νοσοκομείων - μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών
 • Δήλωση προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών ψυχολόγου
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ (ΣΤΑΣΙΜΟΥ ‘Η ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ) ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ Ή ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠ΄ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΥΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ Ή ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙ ΘΑΛΑΣΣΟΠΛΟΟΥΝΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
 • Διασυνοριακά - Αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή
 • Διασυνοριακά - Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
 • Διασυνοριακή παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 34674/2008 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 669) (δημοπρασίες νεότερων κινητών μνημείων στην ελληνική επικράτεια), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α’ 63)
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών από τουριστικές επιχειρήσεις
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών για τους ασκούντες το επάγγελμα των αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολουμένων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών.
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών για τους ασκούντες το επάγγελμα των κατασκευαστών κλειδιών και επισκευαστών κλειδαριών και συναφή θέματα.
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών εργαστηρίων αισθητικής στην ελληνική επικράτεια
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών εργαστηρίων φυσικοθεραπείας στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 ( ΦΕΚ Α΄63)
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών καταστημάτων οπτικών ειδών και τμημάτων φακών επαφής στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 ( ΦΕΚ Α΄63).
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων στην ελληνική επικράτεια.
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών μονάδων αδυνατίσματος-διαιτολογικών μονάδων στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 ( ΦΕΚ Α΄63).
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών οδοντοτεχνικών εργαστηρίων στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 ( ΦΕΚ Α΄63).
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών που προβλέπονται στην υπ. αριθμ. 34668/2008 Υ.Α (ΦΕΚ Β΄669) σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 17 του ν. 3844/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄63) - Δήλωση προσωρινής παροχής υπηρεσιών για τη δραστηριότητα της εμπορίας νεοτέρων κινητών μνημείων (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών που προβλέπονται στην υπ' αριθμ. 34674/2008 Υ.Α (Φ.Ε.Κ. Β΄ 669) σύμφωνα με τις διατάξεις του α. 17 του ν. 3844/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄63) - Δήλωση διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών διεξαγωγής δημοπρασιών αρχαίων κινητών μνημείων (άρθρο 8, παρ. 4, Ν. 1599/1986)
 • Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) στην ελληνική επικράτεια.
 • Διασυνοριακή- προσωρινή παροχή υπηρεσιών για το επάγγελμα του α) συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, β) τεχνικού συντήρησης έργων τέχνης, γ) τεχνίτη συντήρησης έργων τέχνης- αποκατάστασης/ / τροποποίηση της αριθμ. 4022/ΙΑ/14−1−2011 (ΦΕΚ31/Β/21−1−2011) κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Τουρισμού, «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010
 • Έκδοση απόφασης διορισμού δικηγόρου
 • Έκδοση ειδικής άδειας λειτουργίας για την παρασκευή σταφιδίνης
 • Ελεγκτής Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων(διασυνοριακό)
 • Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ 38/2010 (Τεχνικοί της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης)
 • Έναρξη εργασιών και απόδοση ΑΦΜ σε παρόχους υπηρεσιών, Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα χωρίς εγκατάσταση
 • Κυβερνήτης πλωτών γερανών
 • Πραγματογνώμονας σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων(διασυνοριακό)
 • Ραδιοηλεκτρολόγος Α (Διασυνοριακά)
 • Ραδιοηλεκτρολόγος Β (Διασυνοριακά)
 • Ραδιοτεχνίτης (Διασυνοριακά)
 • Συμβούλος Ασφαλείας για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (διασυνοριακό)
 • Τεχνίτης συνεργείου αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων(διασυνοριακό)
 • Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οπτικού (σύμφωνα με την οδηγία 89/48 της Ε.Ε.) μετά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Χορήγηση άδειας Χημικού Ναυτιλίας
 • Χορήγηση Βεβαίωσης για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010
 • Χορήγηση επαγγελματικής άδειας τεχνολόγων ηλεκτρολόγων-μηχανικών και μηχανολόγων-μηχανικών
 • Χορήγηση επαγγελματικών αδειών μηχανολόγων ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, ψυκτικών, τεχνικών ψυκτικών, ηλεκτροσυγκολλητών, οξυγονοκολλητών, ηλεκτροτεχνιτών, βοηθών ηλεκτροτεχνιτών, θερμαστών, αρχιθερμαστών, αρχιτεχνιτών ηλεκτρολόγων, εργοδηγών ηλεκτρολόγων κλπ